ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2016

2016 special summer offers


ΤΙΜΕΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ & ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2016

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 01/05 - 31/05 01/06 - 30/06 01/07 - 31/08 01/09 - 15/09 16/09 - 31/10
ΔΙΚΛΙΝΟ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ 45,00€ 48,00€ 50,00€ 48,00€ 45,00€
ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ 58,00€ 61,00€ 65,00€ 61,00€ 58,00€
FAMILY ROOMS* 68,00€ 72,00€ 75,00€ 72,00€ 68,00€

*FAMILY ROOMS (3 ΜΟΝΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ ΚΑΙ ΔΙΠΛΗ ΚΟΥΚΕΤΑ)


ΚΟΣΤΟΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ
ΕΝΗΛΙΚΕΣ: 12,00€ /ΑΤΟΜΟ | ΠΑΙΔΙΑ 6 έως 12 ΕΤΩΝ: 7,00€ /ΑΤΟΜΟ


Για πληροφορίες καί κρατήσεις επικοινωνήστε στο 22290 63560 & στο 6983045099
Στίς τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. καί ο Δημοτικός Φόρος

Αγία Τριάδα Ερέτρια Εύβοια
TEL: +30 22290 63560 FAX: +30 22290 63163

How You Can Style Beachy Waves.

How You Can Style Beachy Waves.


flat iron tricks for long hairIt may sound counterintuitive, however a flat iron could assist momentarily liven up damaged or plain hair, states star stylist Sacha Quarles First, different hair right into 1/2- or one-inch areas as well as apply both a heat-protectant spray and a shine serum like Obilphica Luster Spray Product ($54) to your whole head. I work as a stylist and hairdresser and also on this blog site I share my methods, ideas and encounters making you look lovely. If you want your swirls to hold their form merely exactly how they quickly drop from the straightener, spray a mote of hairspray on the hair right prior to you crinkle it. I do curl my hair on a regular basis with the standard iron in a comparable way (possibly you mention this in the video clip, I aren't sure, I can not hear it lol). Don't pass the standard iron over each area more than once - It's always advisable to have one truly friendly pass compared to 4 or 5 bad passes. In the event you loved this information and also you wish to obtain details with regards to plus.google.com i implore you to go to the web site. For added pizzazz, remainder an area of hair under plate of your straightener. For immediate waves, part your completely dry hair into two-inch hairs as well as intertwine each of them. Clear your fingers with it to achieve that just-woke-up look as soon as hair cools down.

I discovered this technique when I had much longer hair (my hair's naturally curly) and even it was just one of the greatest points I ever determined ways to do due to the fact that it offered my hair bounce without having to be insane swirls around everywhere. I splashed THICKENING SPRAY all over Lucy's moist hair, not due to the fact that she searchings for thicker hair but this stuff is terrific as a styling spray. From methods for styling so your hair looks as remarkable as it should to different means to use your flat iron, you'll find out a whole lot. Secure gently maintaining the hair on the straightener layers - not so hard it's hard to relocate and not so gently that the hair escapes.

Run your flat iron over the pigtails, then undo them to reveal that coveted roughed-up impact. For an experiment in going retro-glam, produce figure eights with numerous sections of your hair around extra-large hairpin, after that secure in place with extra pins. We could make use of these level irons for our hairdos right for workplace each day or for some unique celebration or outing with family. Adjust your standard iron and even your hair appropriately to straighten your hair with little to no damages. Next off, draw your hair into a second ponytail and even secure it concerning 1-3 inches below your first braid depending on the length of your hair.

Alternating in between warm and even great air while blow drying and also styling your hair aids to establish your design and make it last longer. If you're traveling and also do not wish to pack both a curling and flat iron, clamp a level iron near to your roots, then flip your wrist 180 degrees so the plate that was on the top of hair is currently on the bottom. If you have bothersome hair near to the scalp or at the neck of the neck that's too short for your standard iron, attempt adding a bit of hairspray before/after you level iron your hair. These tiny hair extension bundles have something like double-stick tape at the top.

As we discussed earlier, warmth protectants secure your hair against damage as well as makes your hair smoother, shinier as well as the outcomes of your level iron last much longer. Our crinkling irons, on the other hand, stay tucked away under our sinks, just to be taken out when we want, well, curls. When making use of a crinkling iron to curl your hair, it is improve to start at the middle of your hair rather than completion. If your curl does not look this curly: slide the standard iron more slower down the hair strand, offering it longer time to obtain each part of the hair very hot enough. Make sure that your hair is detangled enough to utilize your level iron to sleek it down.

We utilized this Elchim blowdryer with a nozzle + this Ibiza round brush to provide the hair a little lift at the root. After coiffure your edge in all various directions, use a miniature straightener to get right approximately your origins and also straighten hair while sweeping bangs sideways. I don't advise doing it extremely often, as I imagine it wouldn't be the best for the health of your hair. To create a remarkable look, begin by straightening the hair at the origins as well as slowly function your way to the ends.

Making use of the Sam Suite Expert Sleekr Apartment Iron, Sam Villa Clips, Sam Suite Wide Reducing Comb, and even Redken Iron Shape 11 Thermal Heat spray - Sam and even Andrew show exactly how simple it is to create a standard wave, and even loosened wave curls. Preparation wet hair using Sexy Hair Soy Leave-In conditioner on the ends and Redken Hot Sets at the origin.. It's primarily the very same method yet with a bit heavier touch-you cover the iron right around and even glide it down your hair. This high-grade straightening out iron is designed with a special contour and leveled-edge ceramic plates to provide form, waves, also swirls to hair. The smaller sized the part of hair as well as the hotter the flat iron, the tighter the curls will be! Next, position the hair-covered pins between home plates of the standard iron and secure down.

It will not be the best crinkle that you will use with a crinkling iron, yet it will certainly function. If you hear sizzle, that implies your hair did not dry fully and also you need to quit with the standard iron CURRENTLY!! Cover a one-inch part around the flat iron plates as you all at once turn the standard iron far from your head (similar to just how you would certainly crinkle a ribbon with a scissor). Probably not, yet if that's the only point you have, then go for it. Currently the size of your level iron is going to make a huge distinction. So, we touched Telephone call to show us the ways of the level iron '" beyond just aligning. If you have really thick hair, you'll have improve good luck curling it in sections instead of attempting to strike the whole mess at the same time. After that move the flat iron up the hair shaft so it lifts hairs far from the scalp.


If you desired to style your hair without making use of a hair straightener, this is extremely crucial also though having your hair fully dried out is not what you 'd generally do. Beginning about 3 inches from the end of your hair, secure the iron on little areas of hair, turn it up or down 90 levels, and even draw it gently through. To get these posh bends in your hair, make 3 pigtails-- one on each side and even one in the back-- then gradually run each braid via a level iron two times. Â $ I donâ $ t call it a level iron or a correcting ironâ $ ¦ I call it a texturizing iron, â $ he claims. Spritz on a heat protectant spray while your hair perspires to place an obstacle in between the level iron and your hair. After pulling your hair right into a braid, affix 2 bobby pins upright into the front of your hair connection. Yet I was lately believing I want to become a crinkling iron when I wanted to make more loose waves.flat iron tricks for long hairHowever yes utilizing these flat irons is absolutely a must to produce unique hairdo and afterwards they are additionally risk-free to be utilized sometime! We'll start with doing a splitting up about one inch, then from here, you will certainly slide the iron into some- he just means you're going to make a crinkle is in fact more at the end of the piece of hair you're visiting use. Cover it up. This throwback hair method is still a reliable straightening method for several a woman, regardless of hair kind.